Rotující květy

kinetická mini-instalace

 

Kinetická mini-instalace Evy Nečasové Rotující květy.
Uschlé květy jsou připevněné na ozubených kolečkách, rychlost točení se řídí PWM regulátorem.