I love you.

interaktivní světelná instalace

Interaktivní instalace — pole chvějících a rozsvěcejících se květin, rozestavěných kolem zářící meditující bytosti Eduarda. Interaktivitu zajištuje deska Nucleo, spolu se senzory, LED diodami a vibračními motorky.

Na designu a šití květin spolupracovala Barbora Topinková 
Programoval: Ota Herm